WapMIA

Home » Muhyiddin arabi (ks) keramet konya

Download Muhyiddin arabi (ks) keramet konya in MP3 music or 3GP MP4 video, this video has duration 1:19 and uploaded by the user 66basic on Mar 24, 2012.

Loading download links..
Bismillahirrahmanirrahim

"Insanlık fetret dönemine girecek ve kurtuluş Konya'dan başlayacaktır.

Dini necm eden adam'ın alameti 28 kez ihrama girmesidir..!

O merih şafağa çaldığında zalim hükümdarlar düşürüldüğünde ölür.!

O'nun ölümünden sonra hilafetin merkezinde büyük sarsıntılar olur ve o diyarlar yerle yeksan olur.

Kısa bir süre sonra da müslümanların üzerine feci katliamların vukuu bulduğu savaş çıkar..!

Tam bu esnada Allah'ın izniyle dini necm eden adam'ın öğretilerini üstlenen bir kumandan müslümanlardan bir ordu teşkil eder.
Kurtuluş konyadan başlar.

Kudüs feth olunur..."

Related Videos